Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIII sesja Rady Powiatu

2009-09-03, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Agnieszka Małyszko, Magdalena Romankiewicz)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2009/2010 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego.
  • dyskusja
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej « druk nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do uchwały Nr XXVII/268/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2007 - 2008" i "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2007-2008" « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Gardno w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 oraz drogi powiatowej Nr 1351Z" « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2009 r. « druk nr 12 wersja PDF »;
  • dyskusja
 16. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 r. « Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2009 roku wersja PDF »
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • prezentacja multimedialna,
  • dyskusja
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXXIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXIII bez stanowiska bez stanowiska z autopoprawką Zarządu Powiatu przyjęła jednogł. bez stanowiska jednogł.
druk nr 7/XXXIII jednogłośnie wstrzymała się jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 8/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXIII zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się zapoznała się

data opublikowania: 2009-08-24 12:49:10
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-02 15:05:59

Strona odwiedzona 732 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.