Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXVI sesja Rady Powiatu

2009-11-26, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Romankiewicz, Dominika Konopnicka)
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Podsumowanie konkursu fotograficznego pn. "Naturalnie Powiat Gryfiński" - wręczenie nagród autorom najlepszych fotografii.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na współpracę Powiatu Gryfińskiego z Powiatem Uckermark w zakresie realizacji projektu międzyszkolnego pn. "Nauka bez granic"« druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/301/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/257/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie za okres od 1 stycznia do 30 września 2009 r. « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok « druk nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXVI jednogł.* jednogł.* jednogł.* większ. głosów* jednogł.*
druk nr 3/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

* Radny Piotr Waydyk - kandydat na przedstawiciela do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

data opublikowania: 2009-11-19 13:51:20
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-26 12:51:28

Strona odwiedzona 596 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.