Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXXIX sesja Rady Powiatu

2010-02-25, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Romankiewicz, Dominika Konopnicka),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wystąpienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie Pana Zbigniewa Kruczkowskiego.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2009 r. « druk nr 2 wersja PDF »;
  • dyskusja
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2009 r. « druk nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 3 wersja PDF » ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 5 wersja PDF » ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2010 r. « druk nr 7 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/338/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VI na lata 2009 - 2014 « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Gryfino « druk nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. « druk nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Gminie Moryń zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Moryniu « druk nr 12 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego « druk nr 13 wersja PDF »;
  • dyskusja
 17. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2009 « druk nr 14 wersja PDF »;
  • dyskusja
 18. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego w 2009 r. « druk nr 15 wersja PDF »;
  • dyskusja
 19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 3/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXIX jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami jednogł. wraz ze zmianami
druk nr 9/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2010-02-19 09:41:34
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-25 13:52:50

Strona odwiedzona 623 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.