Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLI sesja Rady Powiatu

2010-04-22, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Romankiewicz, Dominika Konopnicka).
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gryfińskiego za rok 2009 « druk nr 2 wersja PDF »
  • dyskusja
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie za rok 2009 « druk nr 3 wersja PDF »
  • dyskusja
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2009 rok.
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2009 r.
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Gryfinie z wykonania budżetu za 2009 r.,
  • odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2009 r.,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok,
  • odczytanie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok « druk nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok « druk nr 5 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 9. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 4/XLI jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 5/XLI jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami większ. głosów ze zmianami większ. głosów ze zmianami jednogł. ze zmianami

data opublikowania: 2010-04-15 13:11:07
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-22 13:54:44

Strona odwiedzona 575 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.