Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIII sesja Rady Powiatu

2010-07-08, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Romankiewicz, Dominika Konopnicka),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Podziękowania dla Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Pana Antoniego Kluzka.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 4. Informacja o stanie sanitarno - weterenaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego.
  • dyskusja.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2010 r. « druk nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Mieszka I w Gryfinie kategorii drogi powiatowej « druk nr 4 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna" « druk nr 5 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie poparcia ,,Stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia strefy wolnej od upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na terenie Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XXIII/258/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. « druk nr 6 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/349/2010 w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2010 r. « druk nr 8 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia przez Powiat Gryfiński poręczenia spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok « druk nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 10 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiStanowiska komisji na XLIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XLIII bez głosowania bez głosowania bez głosowania nie rozstrzyg. większ. głosów
druk nr 6/XLIII nie rozstrzyg. większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 7/XLIII nie rozstrzyg. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 8/XLIII jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami jednogł. ze zmianami
druk nr 9/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XLIII jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.

data opublikowania: 2010-06-29 09:37:23
data ostatniej aktualizacji: 2010-07-13 14:16:31

Strona odwiedzona 670 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.