Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIV sesja Rady Powiatu

2010-09-09, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Dominika Konopnicka, Magdalena Romankiewicz),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2009/2010.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Informacja o przygotowaniu do roku szkolnego 2010/2011 placówek oświatowych z terenu Powiatu Gryfińskiego (druk nr 2/XLIV);
  • dyskusja.
 6. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2010 r. « pobierz wersja PDF »
  1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  2. prezentacja multimedialna,
  3. dyskusja
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok. « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 3 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego « druk nr 4 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie « druk nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad zbycia udziałów Powiatu Gryfińskiego w Spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XLIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 3/XLIV jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 4/XLIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XLIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XLIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XLIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2010-08-30 12:16:31
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-08 14:40:41

Strona odwiedzona 629 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.