Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

2010-10-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji (Magdalena Romankiewicz, Dominika Konopnicka),
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Informacja z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2010 r. « druk nr 2 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 2 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 2 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej « druk nr 3 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 3 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w Statucie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie « druk nr 4 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 5 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 6 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości « druk nr 7 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 8 wersja ZIP »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 9 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 9 wersja ZIP »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 9 wersja ZIP »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Banie « druk nr 10 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Cedynia « druk nr 11 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Chojna « druk nr 12 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Gryfino « druk nr 13 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Mieszkowice « druk nr 14 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Moryń « druk nr 15 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Stare Czarnowo « druk nr 16 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój « druk nr 17 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia oraz przekazania do realizacji zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Widuchowa « druk nr 18 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" « druk nr 19 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 19 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2009/2010" « druk nr 20 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 20 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011" oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012" « druk nr 21 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 21 wersja ZIP »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 21 wersja ZIP »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej « druk nr 22 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 22 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi oraz skuterów wodnych na wodach Jeziora Wełtyńskiego położonego na terenie gminy Gryfino « druk nr 23 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim « druk nr 24 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno ? Opiekuńczy w Nowym Czarnowie za okres 01.01 ? 07.07.2010 r. « druk nr 25 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 29. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2011 rok « druk nr 26 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 30. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok « druk nr 27 wersja PDF » oraz
  «zalącznik nr 1 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 2 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 3 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 4 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 5 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 6 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 7 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 8 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 9 do druku nr 27 wersja PDF »
  «zalącznik nr 10 do druku nr 27 wersja PDF »
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 31. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 33. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiStanowiska komisji na XLV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 18/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 19/XLV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 20/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 21/XLV bez stanowiska jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 22/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 23/XLV większ. głosów jednogł. nie przyjęła większością głosów większ. głosów większ. głosów
druk nr 24/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 25/XLV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 26/XLV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 27/XLV jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.

data opublikowania: 2010-10-22 15:29:03
data ostatniej aktualizacji: 2010-10-29 13:52:38

Strona odwiedzona 562 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.