Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

7 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-01-10, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołów Nr 5/III/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz 6/III/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu z postępowania pn. "Wykonanie robót remontowo - adaptacyjnych dla Powiatowego centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie w Budynku Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zawarcia porozumienia dot. dostawy energii cieplnej na potrzeby ZSP Nr 1 w Chojnie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Mieszkowice nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego pozostającej w trwałym zarządzie ZSP w Mieszkowicach.
 7. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. pisma Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój w sprawie realizacji umowy darowizny nieruchomości oraz określenie sposobu dalszego postępowania w przedmiotowej sprawie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska o umorzenie zaległości Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z tytułu kosztów w udziale proporcjonalnym do zajmowanej powierzchni, wg. stawki ryczałtowej ustalonej na podstawie poniesionych kosztów za media w roku poprzednim oraz odstąpienia od naliczania ustawowych odsetek za okres od 01.09.2006 do 31.12.2006 r.
 9. Informacja Skarbnika Powiatu dot. stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie n/t podatku VAT od opłat za użytkowanie wieczyste.
 10. Informacja na temat zaciągnięcia zobowiązań powyżej planu wydatków w okresie od początku roku do 30 września 2006 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bolesława Chrobrego w granicach działek nr 143, 157 i 158 obrębu 3 w Gryfinie.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.
 13. Przyjęcie Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu w Gryfinie do powoływania komisji doraźnych w celu przeprowadzania kontroli okresowych i oceny działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim.
 14. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie z SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.
 15. Pismo Nordea Bank Polska S.A. w sprawie wypracowania sposobu uregulowania zadłużenia SPZZOZ względem Nordea Bank Polska S.A.
 16. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie propozycji wydatkowania dotacji przedmiotowej przyznanej SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie na rok 2007.
 17. Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski
  1. Informacja Dyrektora DPS w Moryniu o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem gospodarczym w/w domu pomocy społecznej.
  2. Pismo Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie na temat propozycji i uwag mających na celu przyspieszenie zakończenia procesu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  3. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg informujące o przekroczeniu planu finansowego jednostki.

data opublikowania: 2007-01-15 08:36:13
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-15 08:36:13

Strona odwiedzona 819 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.