Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

10 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

2007-01-22, godz.09:00

 1. Wniosek Kontrolera Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w sprawie:
  1. Zaciągnięcia zobowiązań wymagalnych powyżej planu wydatków w okresie od początku roku do 30 września 2006 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w Mieszkowicach w Powiatowym Zarządzie Dróg z siedzibą w Baniach,
  2. Przekroczenie planowanej kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym w okresie od początku roku do 30 września 2006 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia upoważnień kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży orz jednostek org. powiatu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych.
 4. Wniosek w sprawie:
  1. Informacji dot. nieprzekazania dochodów budżetowych na rachunek budżetu Powiatu przez Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie i Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju,
  2. Zgodnego ujęcia operacji finansowych w księgach rachunkowych w/w jednostki organu finansowego kwot wynikających z rozliczeń w sprawie jw.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia:
  1. Trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. Wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60 000 euro w trybie zapytania o cenę inwestycji polegających na termomodernizacji jednostek powiatowych.
 6. Informacja Geodety Powiatowego na temat rzeczowego zakresu wydatków w ramach kwot zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2007.
 7. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s realnego zagrożenia funkcjonowania szpitala powiatowego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwość zajmowania w 100% kont bankowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 8. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na temat likwidowanego SPZZOZ w Gryfinie.
 9. Pismo Pracowników Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o spotkanie na temat dalszego funkcjonowania zakładu.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nadania statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie.
 11. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-01-29 11:42:38
data ostatniej aktualizacji: 2007-01-29 11:42:38

Strona odwiedzona 792 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.