Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

14 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-02-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Informacja Geodety Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie składania wniosków do planu funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w 2007 roku.
 4. Pismo do Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora PZD w Baniach.
 5. Wykaz zobowiązań SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie wobec dostawców usług i towarów przygotowany przez Dyrektora tej placówki.
 6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 2006 rok w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których powiat gryfiński jest organem założycielskim oraz wyznaczenia dwóch członków Zarządu do podpisania umowy.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszy nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wydanie opinii ws. powierzenia stanowiska wicedyrektora ds. dydaktycznych w ZSP Nr 2 w Chojnie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. założenia nowych szkół dla dorosłych, które wejdą w skład ZSP Nr 1 w Chojnie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. utworzenia nowych kierunków kształcenia w Technikum Zawodowym w Chojnie oraz ZSZ w Chojnie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia (technik informatyk) w I Technikum Zawodowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania indywidualnego toku nauczania dla W. Pluskoty.
 13. Wniosek Wydziały Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia SIWZ oraz trybu postępowania zadania pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym w Chojnie - I etap".
 14. Pismo p.o Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie termomodernizacji budynków znajdujących się na posesji szkoły.
 15. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego ws. przeprowadzenia kontroli merytorycznej sprawozdań oraz stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 18. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za rok 2006 udzielonych na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXXVII/457/2006.
 19. Wniosek sołectwa Żarówki ws. naprawy drogi powiatowej nr 1368Z.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. przedłużenia umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Szczecińskiej 21 oraz zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie czynszu najmu.
 21. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 133 o pow. 1,2707ha, położonej w obrębie 3 Moryń, stanowiące własność Powiatu Gryfińskiego, będącej w użyczeniu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie Powołania Zespołu do prowadzenia rozmów z Gminą Gryfino w sprawie przekazania zadania własnego powiatu z zakresu edukacji publicznej.
 24. Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski.

data opublikowania: 2007-02-13 14:09:19
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-13 14:09:19

Strona odwiedzona 841 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.