Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-02-12, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 11/III/2007 z dn. 25 stycznia, Nr 12/III/2007 z dn. 26 stycznia, Nr 13/III/2007 z dn. 1 lutego, Nr 14/III/2007 z dn. 6 lutego 2007 r.
 4. Wniosek Dyrektora Domu Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dot. zwiększenia budżetu jednostki.
 5. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w sprawie zwiększenia transz miesięcznych na 2007r.
 6. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 7. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie planowanych wspólnie zadań na drogach powiatowych.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami".
 9. Pismo firmy JATEX Finanse w sprawie spłaty zadłużenia SPZZOZ w Gryfinie.
 10. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie dot. stanu technicznego budynku szkoły.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/230/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie określania zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkłach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wydania opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika internatu w ZSP Nr 2 w Chojnie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wydania opinii ws. powierzenia stanowiska kierownika pracowni szkolnych w ZSP Nr 2 w Chojnie.
 14. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie darowizny nieruchomości w Trzcińsku-Zdroju.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. przyjęcia informacji na temat zawartego Porozumienia na dostawę energii cieplnej na potrzeby ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska ws. umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy, używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi SOSW w Chojnie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w programie państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: pn. "Edukacja".
 18. Informacja w sprawie zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Nowym Czarnowie.
 19. Pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z aneksem do umowy na wytwarzanie dokumentów komunikacyjnych.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień zakończenia działalności SPZZOZ w Gryfinie.
 21. Pismo Dyrektora ZSP Nr 21 w Chojnie ws. zwiększenia budżetu jednostki na 2007 r.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia (technik informatyk) w I Technikum Zawodowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. założenia nowych szkół dla dorosłych, które wejdą w skład ZSP Nr 1 w Chojnie.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na 2007 rok.
 25. Projekt Zarządzenia Starosty Gryfińskiego ws. ustalenia stawki wynagrodzenia na 2007 r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie.
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006.
 27. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. sfinansowania kosztów wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie związane z termomodernizacją zespołu budynków w ZSP Nr 2 w Chojnie.
 28. Wniosek Naczelnika dot. wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej budynkiem Szpitala (uchwała Zarządu Powiatu, uchwała Rady Powiatu).
 29. Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr 24/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 32. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 33. Sprawy Różne, Informacje, Wolne Wnioski

data opublikowania: 2007-02-16 14:15:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-02-16 14:15:57

Strona odwiedzona 813 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.