Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

19 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-03-05, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 16/III/2007 z dn. 15 i 19 lutego, Nr 17/III/2007 z dn. 21 lutego, oraz Nr 18/III/2007 z dn. 26 lutego 2007 r.
 4. Kontrola stanu realizacji wniosku o zaciągnięcie pożyczki z budżetu państwa.
 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2006 r. SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 6. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. przyjęcia projektu pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino ws. przyznania dotacji celowej dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
 7. Informacja ws. zmiany wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 8. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chojnie ws. odbywania krajowych przejazdów w podróży służbowej zamiejscowej prywatnym samochodem.
 9. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie zawierające wyjaśnienie dot. skargi złożonej przez Rodzinę Zastępczą.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawierający propozycję podziału środków finansowych PFOŚ i GW w 2007 r. na zadanie „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - Powiatowe jednostki organizacyjne”.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Wykonanie dokumentów projektowo-kosztorysowych na docieplenie przegród zewnętrznych budynku i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz na docieplenie ścian zewnętrznych budynków i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. określenia programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowanymi zmianami zakresu inwestycji pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na lokal administracyjny”.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zlecenia firmie Biuro Projektowe Karol Krzątała wykonania aneksu do projektu budowlanego na „Przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na lokal administracyjno-biurowy”.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. przyjęcia informacji ws. nabycia w drodze darowizny od Gminy Gryfino nieruchomości położonych w obrębie Wełtyń II na realizację zamierzeń związanych ze służba zdrowia oraz zajęcie stanowiska ws. wykonania postanowień uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dot. nabycia przedmiotowych nieruchomości.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zawarcia nowej umowy na dostawę energii cieplnej dla budynków będących własnością Powiatu Gryfińskiego.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. wyboru oferty na wykonanie przeglądu w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 18, położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchlas, Gmina Mieszkowice, będącej własnością Skarbu Państwa, stanowiącej w części drogę powiatową.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dot. odwołania darowizny nieruchomości przekazanych na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wyboru formy przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, znajdujących się w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie z siedzibą w Baniach.
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego,
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia wysokości cen wywoławczych w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku z ZSP Nr 1 w Chojnie ws. zwolnienia z obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie.
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zwiększenia budżetu na rok 2007 dla ZSP Nr 1 w Chojnie oraz zwiększenia budżetu na rok 2007 dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie.
 22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. dofinansowania zakupu samochodu osobowego do nauki jazdy dla uczniów ZSP Nr 2 w Chojnie.
 23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. wyrażenia opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla kierownika internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-03-05 08:20:01
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-05 08:20:01

Strona odwiedzona 749 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.