Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

21 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-03-20, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 20/III/2007 z dn. 12 marca 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zapoznania się z wnioskiem Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie ws. pomocy w pozyskaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
 6. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dot. zmiany terminu dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego do budynku DD w Binowie relokowanego do Chojny -dot. Umowy Nr RI-26/06 na dostawę mebli domowych.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Binowie dot. zmiany terminu dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego do budynku DD w Binowie relokowanego do Chojny -dot. Umowy Nr RI-28/06 na dostawę mebli domowych.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. określenia zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2007 r.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015".
 10. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie zawierający dokumentację dla Zarządu Powiatu w Gryfinie w celu podjęcia decyzji co do dalszego pobytu wychowanków w NRDD "Agatos" w Gardnie.
 11. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie dot. wspólnej inwestycji pn. "Modernizacja i przebudowa ulic Jagiellońskiej, Słowiańskiej i Ogrodowej w Chojnie.
 12. Wniosek Dyrektora PZD w Gryfinie ws. akceptacji umowy o udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie w 50% projektu budowlanego pn. "Przebudowa ulic powiatowych Dworcowej nr 1498Z i Odrzańskiej nr 1418Z w Mieszkowicach oraz opracowanie dokumentacji Studium Wykonalności do w/w projektu".
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie dot. stanu technicznego placówki.
 14. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2007/2008.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zatwierdzenia nowego kierunku kształcenia w ZSP w Mieszkowicach.
 16. Pismo Samorządu Uczniowskiego ZSP Nr1 w Chojnie zawierające stanowisko uczniów wobec decyzji dot. połączenia placówki z ZSO Nr 2 w Chojnie.
 17. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. zakupu pucharów na zawody wędkarskie "O Puchar Starosty Gryfińskiego.
 18. Wniosek Sekretarza Powiatu dot. pisma Ludowego Klubu Sportowego "PIAST" Gryfino ws. możliwości dofinansowania drużyny reprezentacyjnej naszego powiatu w "VI Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych LZS Samorządów Powiatowych pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego".
 19. Pismo "INTERMED" Sp. z o.o. z Nowogardu dot. zwolnienia z zabezpieczenia hipotecznego nieruchomości oznaczonej jako dz. Nr 167/15 w Gryfinie na rzecz ZUS.
 20. Projekt porozumienia ze Sp. Ryfarm będącą wierzycielem SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie przygotowany przez Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2007 dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 22. Informacja ws. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW" - planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad Odrą.
 23. Opinia w sprawie wniosków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie i w Gryfinie dot. odbywania krajowych przejazdów w podróży służbowej.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-03-20 07:52:34
data ostatniej aktualizacji: 2007-03-20 07:52:34

Strona odwiedzona 791 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.