Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

23 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

2007-04-02, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 21/III/2007 z dn. 20 marca 2007 r oraz protokołu Nr 22/III/2007 z dn. 23 marca 2007 r.
 4. Spotkanie z Samorządem Uczniowskim ZSP Nr 1 w Chojnie.
 5. Wniosek w sprawie wydania pełnomocnictwa dla Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie dot. zawarcia umowy z TVP S.A. Szczecin.
 6. Wniosek ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie wydania upoważnienia zezwalającego o ubieganie się o środki finansowe z Programu "Młodzież".
 7. Wniosek ZSP Nr 2 w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków placówki na rok 2007.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. objęcia patronatem honorowym "XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej oraz ufundowania nagrody Starosty Gryfińskiego dla laureata Festiwalu.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w drodze konkursu.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w drodze konkursu.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w drodze konkursu.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przekazania SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. przeprowadzenia prac remontowych polegających na osuszeniu pomieszczeń piwnicznych wynajmowanych przez Sąd Rejonowy w Gryfinie Zamiejscowy Wydział Grodzki w Chojnie , na podstawie umowy najmu zawartej z Powiatem Gryfińskim.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. sfinansowania umowy przyłączeniowej do sieci z firmą ENEA dla inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - etap I.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro pn. w trybie zapytania o cenę inwestycji polegającej na opracowaniu studium wykonalności zadania pn. "Przebudowa rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zamieszczenie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w regionalnych dziennikach woj. Zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich
  4. Komisji przetargowej do w/w postępowania.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015".
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2006 r.
 19. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego WTZ w Goszkowie i w Gryfinie.
 20. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. dokonania zmian w planie budżetu jednostki.
 21. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z wykonania kosztów i przychodów w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 22. Sprawozdanie za 2006 r. z wykonania planów finansach i z wykonania kosztów i przychodów w zakładach opieki zdrowotnej dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim.
 23. Sprawozdanie zbiorcze informacji i danych przedsięwzięcia naprawczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 24/2007 Zarządu Powiatu ws. ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 25. Podjęcie uchwały ws. zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 26. Podjęcie uchwały ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 28. Podjęcie uchwały ws. wydatkowania kwoty 300 zł na organizację powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".
 29. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o dofinansowanie wyjazdu, pobytu i uczestnictwa w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Warcabach w Berlinie, wychowanka Ośrodka i jego opiekuna.
 30. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. Tomasza Woźniaka).
 31. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. J. i K. Pindral).
 32. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach (dot. p. Tomasza Kiepury).
 33. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 34. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego.
 35. Zapoznanie się i przyjęcie projektu porządku obrad VI sesji Rady Powiatu wraz z przedmiotowymi projektami uchwał.
 36. Prośba Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW "Dolna Odra" nr 13 w Gryfinie dot. zakupu pucharów w ilości czterech sztuk na kwotę 200,00 zł na zawody wędkarskie "O Puchar Starosty Gryfińskiego".
 37. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-04-06 13:37:44
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-06 13:37:44

Strona odwiedzona 746 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.