Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

24 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-04-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 23/III/2007 z dn. 29 i 30 marca 2007 r oraz z dn. 2 kwietnia 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzewa - morwy rosnącego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 133 o pow. 1,2707 ha, położonej w obrębie 3 m. Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, będącej w użyczeniu Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzewa rosnącego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 258 o pow. 1,1254 ha, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, będącej w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Gryfinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna przyjętego uchwała Nr LVII/692/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.10.2006 r.
 7. Ustalenie ceny sprzedaży i rozpoczęcie procedury zbycia działki w Moryniu na której znajduję się baza PZD stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 8. Wypracowanie stanowiska co do sposobu przeznaczenia działki i sprzętu po PZD w Baniach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego .
 9. Przedłożenie informacji dot. nieruchomości niezabudowanej położonej w Daleszewie stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Powołanie Komisji inwentaryzacyjnej i zdawczo-odbiorczej majątku PZD.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa sprzętu komputerowego".
 12. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja polegającą na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Chojnie - I etap.
 13. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro pn: "Termomodernizacja stropodachu w ZSP nr 1 w Chojnie", oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania kwoty 1 035,22 na dofinansowanie udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Warcabach w Berlinie wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania kwoty do 1 000 zł na organizację XIV Festiwalu Piosenki Angielskiej Chojna 2007 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Chojnie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zawierający propozycje projektów uchwał Zarządu Powiatu w/s realizacji zadań z zakresu "Edukacji Ekologicznej" w 2007 r.
 19. Zestawienie zbiorcze informacji i danych przedsięwzięcia naprawczego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie i SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015".
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2006 r.
 22. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego WTZ w Goszkowie i w Gryfinie.
 23. Ponowne rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW "Dolna Odra" nr 13 w Gryfinie dot. zakupu pucharów na zawody wędkarskie "O Puchar Starosty Gryfińskiego" zgodnie z wnioskiem złożonych przez Radnego J. Gładkowa na VI sesji Rady Powiatu w Gryfinie w dniu 5 kwietnia 2006 r.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-04-11 15:30:00
data ostatniej aktualizacji: 2007-04-11 15:30:00

Strona odwiedzona 809 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.