Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

28 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-05-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. rozpatrzenia wniosku Pana Mateusza Piskorskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego przydziału lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność biura partii Samoobrony RP w Chojnie.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia należności SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie za media.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. użyczenia urządzenia do osuszania powietrza dla Sądu Rejonowego w Gryfinie celem osuszenia pomieszczeń piwnicznych w budynku usytuowanym na działce 272 obręb Chojna 3, wynajmowanych przez Sąd Rejonowy w Gryfinie Zamiejscowy Wydział Grodzki w Chojnie, na podstawie umowy najmu zawartej z Powiatem Gryfińskim.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. odstąpienia od realizacji uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr IX/98/2003 z dnia 27.08.2003 r. wyrażającej zgodę na przejęcie od Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino, oznaczonych jako działki 77/4, 77/6, 89/4 i 89/5 o łącznej powierzchni 5,63 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II, Gmina Gryfino.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. podwyższenia wynagrodzenia dla wykonawcy usług porządkowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. uzgodnienia projektowanej trasy budowy przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydział Zamiejscowy Grodzki w Chojnie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. udzielenia upoważnienia Panu Arkadiuszowi Durma Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Drogami do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg powiatowych.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zwrotu kosztów przygotowania przez firmę "INSMONT" Sp. z o.o. oferty do przetargu ograniczonego pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie, przy ul. Łużyckiej".
 11. Wniosek Inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostarczenie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 12. Regulamin Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Gryfinie.
 13. Regulamin Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Gryfinie.
 14. Regulamin Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Radę Powiatu w Gryfinie.
 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2006.
 16. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie ws. nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie na potrzeby placówki.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-05-07 13:21:41
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 13:21:41

Strona odwiedzona 726 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.