Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

29 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-05-17, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 27/III/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. oraz protokołu Nr 28/III/2007 z dnia 8 maja 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zatwierdzenia:
  • aneksu nr 3 ZSP Nr 2 w Gryfinie,
  • aneksu nr 3 ZSP w Mieszkowicach,
  • aneksu nr 2 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2006/2007.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawana.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2007 r.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie sporządzonego na dzień 3 sierpnia 2006 r.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czernowie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. ustalenia wysokości, terminu i sposobu wypłaty odszkodowania za przyjętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomośc oznaczoną numerem działki 213/6, położoną w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Gryfino.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. ustalenia wysokości, terminu i sposobu wypłaty odszkodowania za przyjętą z mocy prawa na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomość oznaczoną numerem działek 297/1 i 297/8 położoną w obrębie ewidencyjnym 1 miasta Gryfino.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. sprzedaży nieruchomości Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 162/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelczyn, gmina Chojna.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami ws. wyboru formy przetargu oraz ustalenie ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działek 421, 422 i 423, położonej w obrębie ewidencyjnym Banie 2.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 21 lutego 2007 r. ws. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia ws. budowy miejsc parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych Nr 1473Z i 1478Z tj. ul. A. Asnyka i Z. Krasińskiego w Gryfinie.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. pozbawienia ulicy Plac Wolności w Mieszkowicach kategorii drogi powiatowej.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2007 r.
 26. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. spłaty zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie wobec byłych pracownic D. Rychlik i D. Michalskiej.
 27. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie informujące o zobowiązaniach ZOZ-u wobec D. Szwed-Lewandowskiej.
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 29. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. przedłużenia terminu dostaw wraz z montażem wyposażenia meblowego dla budynku Domu Dziecka w Binowie relokowanego do Chojny.
 30. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2007-2012.
 31. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. rozpatrzenia protestu dot. przetargu nieograniczonego na "dostawa sprzętu komputerowego.
 32. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. rozpatrzenia protestu dot. przetargu nieograniczonego na "Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie.
 33. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. zwiększenia planu wydatków jednostki.
 34. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. przyjęcia programu "Pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych".
 35. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. przyjęcia sprawozdania z działalności WTZ w Goszkowie za 2006 rok.
 36. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia powiatowego programu pomocy społecznej pn. "Kierunki zmian w Powiecie Gryfińskim w zakresie tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2010".
 37. Wniosek Sekretarza Powiatu ws. pisma Prezesa Ośrodka Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych "Stary Zagon" w Widuchowej dot. terminu ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2007.
 38. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r.
 39. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
 40. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 41. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 42. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-05-16 09:39:47
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-16 09:39:47

Strona odwiedzona 827 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.