Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

31 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-05-28, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 29/III/2007 z dnia 17 maja 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia porozumienia z Gminą Moryń ws. przekazania finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie m. Moryń.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wycinka i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzaków w pasach drogowych dróg powatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na dwa zadania: zadanie I - gminy Banie, Gryfino, stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia , Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń.
 7. Zatwierdzenie zlecenia na zlokalizowanie przyczyny i usunięcie zapadnięcia części jezdni na drodze powiatowej 1356Z - ul. A. Krajowej, na odcinku od ul. Łużyckiej do przejazdu kolejowego w m. Gryfino.
 8. Podpisanie umowy na wykonanie remontu mostu na rzece Tywa w m. Szczawno.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. "Zakup, dostarczenie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego ze startem ręcznym na układzie jezdnym", oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu zamówienia -przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji - termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 Gryfino.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro pn. "Opracowanie studium wykonalności dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie", oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska ws. zaliczenia wydatków poniesionych przez najemcę lokalu użytkowego - Pania M. Werena na remont pomieszczenia znajdującego się w ZSP w Mieszkowicach na poczet zadłużenia za najem lokalu.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zabezpieczenia środków finansowych z tytułu dostawy mediów do nieruchomości stanowiących bazy zlikwidowanego PZD w Gryfinie, będących własnością Powiatu Gryfińskiego oraz zajęcie stanowiska ws. budowy przyłącza wody do bazy w Baniach.
 14. Wniosek Skarbnika Powiatu ws. nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych i finansowych, ich nieterminowe składanie oraz inne naruszenia.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. zmiany uchwały Nr 117/2007 Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 16. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. postanowienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Szczecinie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego ws. o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ws. wniosku z dn. 9 maja Gminy Trzcińsko-Zdrój dot. udzielenia dotacji z PFOŚi i GW w 2007 r.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa ws. wniosku z dn. 14 maja Ligi Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Szczecinie dot. udzielenia dotacji z PFOŚi i GW w 2007 r.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2006 SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 3w Nowym Czarnowie.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmiany uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. ws. uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.
 21. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie dot. propozycji zawarcia ugody z P. M. Wardowską.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-05-25 14:20:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-05-25 14:20:25

Strona odwiedzona 674 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.