Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

33 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-06-12, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 31/III/2007 z dnia 28 maja 2007 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wyboru oferty i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na ochronę budynku Powiatu Gryfińskiego znajdującego się w Chojnie przy ul. Dworcowej 1, administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska ws. sprzedaży części nieruchomości oznaczonej numerem działki 98/4, położonej w obrębie Stare Objezierze, Gmina Moryń stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad zawierania porozumień i spłaty zobowiązań wobec byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uwzględnienia w dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie kwot będących pochodnymi od wypłaconych zaległych wynagrodzeń byłym pracownikom "Zespołu".
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. powierzenia stanowiska dyrektora lub pełnienia obowiązków dyrektora ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie od dnia 1 lipca 2007 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. powierzenia stanowiska dyrektora lub pełnienia obowiązków dyrektora ZSP Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie od dnia 1 września 2007 r.
 15. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie.
 16. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dot. zwiększenia środków finansowych w budżecie placówki.
 17. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych placówki.
 18. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie dot. zwiększenia planu wydatków budżetowych placówki.
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. opracowania dokumentacji technicznej oraz wykonania rozbiórki komina w DPS w Trzcińsku Zdroju.
 20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony powyżej 211 000 euro,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości do kwoty 19 000 000,00 zł".
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie usług geodezyjnych".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa".
 23. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma Spółki Partnerskiej Radców Prawnych Madejski Sasiński.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-06-11 13:35:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-11 13:35:25

Strona odwiedzona 798 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.