Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

34 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-06-18, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 32/III/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. i Nr 33/III/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
 6. Wniosek Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie dot. rozważenia możliwości przyspieszenia wydzierżawienia pomieszczeń po byłym OIOM-ie.
 7. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zestawienia spłat zobowiązań wobec byłych pracowników, z którymi zawarto porozumienia oraz zobowiązania wobec wierzycieli (byłych pracowników) według stanu na dzień 13 czerwca 2007 r.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.
 11. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 13. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 14. Wprowadzenie zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 19/5 i 27/11, położonej w obrębie ewidencji Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój wraz z uzupełniającą informacją.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania darowizny nieruchomości przekazanej przez Powiat Gryfiński na rzecz Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania inwestycji polegającej na modernizacji węzła ciepłowniczego, znajdującego się w budynku przychodni, położonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 167/15 o powierzchni 0,2529 ha - ul. Niepodległości 28.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości".
 19. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostarczanie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s przyjęcia zaktualizowanej "Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015.".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umów z ENEA S.A. na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji. Sygnalizacje świetlne w Gryfinie(ul. 9 Maja, ul. Krasińskiego).
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s uzgodnienia terminu płatności za udostępnienie nieruchomości celem budowy przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydział Zamiejscowy Grodzki w Chojnie.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia ostatecznego terminu przeniesienia Domu Dziecka z Binowa do Chojny.
 25. Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Hurtowni Farmaceutycznej HAMMER z Łodzi przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały 121/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na II kwartał 2007 r. dotacji podmiotowej dla SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie.
 27. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. spłaty zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie wobec A. Maciejowskiego i P. Rafalskiego z Bydgoszczy.
 28. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie wobec Sp. Magellan.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-06-18 10:21:39
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-18 10:21:39

Strona odwiedzona 697 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.