Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

35 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-06-25, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 33/III/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. i 34/III/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2006/2007.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (B. Szwiec).
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii odnośnie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (A. Bylewska).
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP w Mieszkowicach na rok szkolny 2007/2008.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 1 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Mieszka I w Chojnie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. rozpatrzenia możliwości wyasygnowania środków finansowych z budżetu powiatu na pokrycie II transzy stypendiów unijnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 1 w Chojnie dot. umorzenia zobowiązań wraz z odsetkami z tytułu dostawy energii cieplnej.
 16. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dot. połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz zwiększenie środków finansowych w budżecie DPS celem dokonania w/w połączenia.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia i aneksowanie umowy użyczenia Nr 2/2006 z dnia 4 kwietnia 2006 r.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zakupu podgrzewaczy wody do łazienek w budynku przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zamiany nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomości drogowe stanowiące własność Gminy Gryfino.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy i energię elektryczną.
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie - I etap" (budynek nr 6).
 22. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s odpowiedzi wierzyciela SPZZOZ - Koncesjonowanej Hurtowni Farmaceutycznej Hammer na propozycję spłaty zobowiązania.
 23. Przyjęcie projektów porozumień w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec wierzycieli A. Maciejewskiego i P. Rafalskiego.
 24. Przyjęcie projektu porozumienia w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec wierzyciela Remedis S.A.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-06-22 14:00:58
data ostatniej aktualizacji: 2007-06-22 14:00:58

Strona odwiedzona 712 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.