Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

37 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

2007-07-06, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 35/III/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz Nr 36/III/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. zatwierdzenia aneksu Nr 5 do organizacji roku szkolnego 2007/2008 w ZSP Nr 2 w Chojnie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 2007/2008.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji SOSW w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. zatwierdzenia listy rezerwowej stypendystów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia stypendialnego Działania 2.2 ZPORR.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczania projektu - Stypendialnego EFS dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2006/2007.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zawierający uzupełnienie do wniosku z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie umorzenia należności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie za olej opałowy używany do ogrzewania szkoły i energię elektryczną.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wypłaty odszkodowania za szkodę wynikłą w związku z nawałnicą jaka przeszła nad Gryfinem w dniu 19.01.2007 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. udzielenia Pani Lucynie Zawierucha - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Kołowo Gm. Stare Czarnowo.
 18. Wniosek Inspektora - Koordynatora Ochrony Zdrowia ws. pisma Dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie dot. zwrotu dotacji przyznanej szpitalowi przez Powiat Gryfiński na realizację programów zdrowotnych.
 19. Wniosek Inspektora - Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. pisma Prezesa NZOZ Intermed Sp. z o.o. w Nowogardzie Pana Jacka Kargula.
 20. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania -zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania -zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa sprzętu komputerowego".
 22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia
  1. trybu postępowania -zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Audyt zewnętrzny projektów stypendialnych".
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi".
 24. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. umorzenia zobowiązań Pana A. Olbrych, z tytuł zaległych należności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.
 25. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. pisma Nr 1591-VI/07/2082 Sp. Jatek Finanse.
 26. Projekt pisma - odpowiedzi Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na pismo Sp. Jatek Finanse z dnia 20 czerwca.
 27. Projekt pisma - odpowiedzi Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie na pismo Koncesjonowanej Hurtowni Farmaceutycznej z Łodzi.
 28. Projekt pisma wraz z projektem porozumienia przesłany przez Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie do Dyrektora Koncesjonowanej Hurtowni Farmaceutycznej z Łodzi.
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia opinii na temat zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi od miejscowości Giżyc do drogi powiatowej nr 2112Z.
 30. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie ws. powołania komisji doraźnej ds. zagospodarowania mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 31. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad sprzedaży majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 32. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży.
 33. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania umów na utrzymanie dróg powiatowych w miejscowościach Chojna oraz Trzcińsko-Zdrój.
 34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-07-09 15:15:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09 15:15:43

Strona odwiedzona 701 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.