Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

38 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-07-13, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 37/III/2007 z dnia 3 i 6 lipca 2007 r.
 4. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie dot. wyrażenia zgody na przekazanie 2 urządzeń pralniczych oraz pralko-suszarki stanowiących majątek Powiatu Gryfińskiego, będących wyposażeniem SOSW w Chojnie dla ZSP Nr 2 w Chojnie.
 5. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie zawierający dane finansowe dot. planowanego powstania szkoły ponadgimnazjalnej specjalnej przysposabiającej do pracy.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.
 7. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie dot. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON przewidzianych do realizacji w roku 2007 w przedmiocie wysokości kwot środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań - przesunięcia środków pomiędzy zadaniami.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie usług geodezyjnych" na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości" stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji planu gospodarki odpadami gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania umowy na jednokrotne koszenie dróg powiatowych na terenie gmin: Gryfino oraz Stare Czarnowo.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. "Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. "Wycinka i pielęgnacja drzew oraz wycinka krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 14. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. wykorzystania przyznanej dotacji celowej w kwocie 60 000 zł. na realizację programów zdrowotnych, wynikających z rozpoznawalnych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Gryfińskiego niezgodnie z przeznaczeniem.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 16. Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rafała Muchy zawierająca opinię Komisji Budżetowej w sprawie umorzenia należności ZSP Nr 1 w Chojnie za olej opałowy oraz energię elektryczną.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-07-12 12:26:43
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-12 12:26:43

Strona odwiedzona 750 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.