Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

39 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-07-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 38/III/2007 z dnia 13 lipca 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumienia odnośnie wspólnej inwestycji z Gminą Widuchowa na drodze powiatowej Nr 1363Z Steklno-Widuchowa (chodnik - ul. Grunwaldzka w m. Widuchowa).
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania umowy z WPUH Progres Chojna w zakresie usług transportowych.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania umowy z Gminą Gryfino na budowę miejsc parkingowych w Gryfinie przy ul: A. Asnyka i Z. Krasińskiego.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumienia z prywatnymi inwestorami w sprawie budowy chodnika na ulicach powiatowych w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. rozpatrzenia dwóch ofert na realizację zadań publicznych, które wpłynęły z Krzywińskiego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Żarczynie oraz z Ośrodka Inicjatyw Społecznych i Ekologicznych "Stary Zagon" z siedzibą w Widuchowej.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu nieograniczonego, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, pojazdu marki Skoda Felicja.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 19. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie ws. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu placówki w związku z otrzymaną darowizną z PKO BP.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie do dokonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umow z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu numer PL/07/LLP-LdV/IVT/140106, tytuł: "Staże w Europejskich Hotelach".
 21. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. podpisania porozumienia ws. spłaty zobowiązania Powiatu Gryfińskiego wobec Spółki Magellan z Łodzi.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-07-18 12:58:21
data ostatniej aktualizacji: 2007-07-18 12:58:21

Strona odwiedzona 787 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.