Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

43 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-08-21, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 42/III/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
 4. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Zdzisławowi Skryckiemu Specjaliście Wydziału Zarządzania Drogami pod nieobecność Pana Arkadiusza Durmy Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach będących w kompetencji zarządcy dróg powiatowych.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu leżącego w części obrębu Trzcińsko-Zdrój nr 1.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłego lotniska w Chojnie.
 7. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do realizacji programu "Świat do odważnych należy" w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".
 8. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczania Projektu-Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie sprawozdania z wykonania zadania Zespołu powołanego do opracowania harmonogramu działań związanych z relokacją Domu Dziecka w Binowie.
 10. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. umowy partnerskiej pomiędzy Komendantem Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy a Powiatem Gryfińskim.
 11. Wniosek Naczelnika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s utworzenia filii Domu Dziecka w Binowie mieszczącej się w domu jednorodzinnym w miejscowości Chwarstnica Gmina Gryfino.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wypłaty odszkodowania za szkodę wynikłą w związku z nawałnicą jaka przeszła nad Gryfinem w dniu 19.01.2007 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wygaszenia trwałego zarządu Domu Dziecka w Binowie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek 29/3 i 29/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Binowo, gmina Stare Czarnowo.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s uzgodnienia zapisów porozumienia dot. udostępnienia nieruchomości celem budowy przyłącza telekomunikacyjnego dla potrzeb Sądu Rejonowego w Gryfinie Wydział Zamiejscowy Grodzki w Chojnie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie wydatków w związku z realizacją zadań w ramach "Termomodernizacji obiektów Powiatu Gryfińskiego" finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.
 18. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wniosków byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie w/s spłaty zaległego zobowiązania.
 19. Sprawy różne:
  • Opinia prawna w/s realizacji umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a "Intermed" Sp. z o.o. w Nowogardzie.

data opublikowania: 2007-08-20 13:12:04
data ostatniej aktualizacji: 2007-08-20 13:12:04

Strona odwiedzona 696 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.