Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-09-04, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 44/III/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zawierający sprawozdanie z wykonania zadania Zespołu powołanego do opracowania harmonogramu działań związanych z relokacją Domu Dziecka w Binowie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia filii Domu Dziecka w Chojnie w domu jednorodzinnym w Chwastnicy.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyboru oferty na obsługę serwisowo - konserwacyjną urządzeń wentylacyjnych zainstalowanych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z UTB Baranowski Bernard w sprawie sposobu zapłaty za materiał kamienny pokruszony na zlecenie PZD w Gryfinie w ilości przekraczającej umowną.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na budowie chodnika w m. Piasek.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont chodnika na ulicy Grunwaldzkiej w miejscowości Widuchowa".
 12. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia ws. spłaty zobowiązania SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec NORDEA Bank Polska S.A.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-09-03 15:06:42
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-03 15:06:42

Strona odwiedzona 837 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.