Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

47 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-09-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania piwnic w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 oraz zajęcie stanowiska ws. pokrycia kwoty kosztów naprawy posadzek dwóch balkonów z czynszu najmu.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania zespołu mającego na celu aktualizację nieruchomości drogowych, dla których właścicielem jest Skarb Państwa i Powiat Gryfiński.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. wyrażenia zgody na sprawowanie funkcji wychowawcy klasy III oraz ustalenie z tego tytułu dodatku dla ZSP Nr 1 w Chojnie Pani Adriany Salamończyk.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie - Pani Edyty Daszkiewicz do realizacji umowy Nr V/D78/07 z dnia 31.08.2007 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Kuratora Oświaty a Powiatem Gryfińskim.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie".
 11. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie ws. zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych placówki na 2007 r. o kwotę wykonanych dochodów budżetowych w okresie od 1 stycznia do 11 września 2007 r.
 12. Wniosek Dyrektora Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zwiększenia planu budżetowego na rok 2007 z tytułu zobowiązań wymagalnych za rok 2006 oraz waloryzacji wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.
 13. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie ws. zwiększenia budżetu na 2007 r. dla PUP w Gryfinie oraz filii w Chojnie z przeznaczeniem na sfinansowanie opłat za media oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 14. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia środków w planie wydatków budżetowych na 2007 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia składników mienia ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie przeznaczonych do sprzedaży.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg powiatowych w 2008 roku.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania w trybie z wolnej ręki pn. "Utrzymanie nawierzchni, poboczy i naprawa urządzeń odwadniających oraz oznakowania dróg powiatowych na terenie gmin: Cedynia, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Moryń, Mieszkowice" - roboty dodatkowe.
 18. Informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami n/t zaawansowania realizacji umów na opracowanie dokumentacji technicznych dla planowanych inwestycji na drogach powiatowych.
 19. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie ws. spłaty zobowiązania wobec byłych pracowników SPZZOZ w Gryfinie.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-09-18 13:47:09
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-18 13:47:09

Strona odwiedzona 706 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.