Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

48 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-09-28, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 4. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego nt. nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych i ich nieterminowym składaniu oraz o błędach w informacjach z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 21 lutego 2007r. w spr. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007r.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 254/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 13.09.2007r. w spr. Zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 8. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie przeniesienia planowanych miesięcznych transz środków ujętych w harmonogramie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 9. Wniosek Wydziału Finansowo-Księgowego w sprawie realizacji planu środków niewygasających z 2006r. zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pom. administracyjno-biurowe Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania indywidualnego nauczania dla Mateusza Drzewieckiego - ucznia kl. I Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład ZSP Nr 1 w Gryfinie w wymiarze 16 godz. Tygodniowo.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumienia z gminą Banie w sprawie wspólnej inwestycji polegającej na remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - gr. Powiatu, odcinek: przejście przez miejscowość Dłusko Gryfińskie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie podpisania aneksu do umowy nr RI-05/07 z dn. 16.04.2007r. pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (…) w SOSW w Chojnie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie montażu instalacji odgromowej na budynku ZSP Nr 2 w Chojnie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia wykonania niezależnej ekspertyzy technicznej na remont dach w Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany dysponenta środków na zadanie pn. "Remont pomieszczeń budynku internatu-I piętro, w ZSP nr 2 w Chojnie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia wykonania części zadania pn. "Docieplenie przegród zewnętrznych budynku szkoły i wykonanie elewacji-termomodernizacja jednostki powiatowej ZSP Nr 2 w Gryfinie"- część I.
 17. Informacja Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie remontu korytarza internatu ZSP Nr 2 w Chojnie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Nadz. Właścicielskiego ws. zajęcia stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, ozn. nr działek 421,422,423, poł. w obrębie ewidencyjnym Banie 2.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
  1. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zwiększenia dotacji dla SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie.
  2. Pismo z Ministerstwa Zdrowia Warszawie ws. przyznania środków finansowych na rok 2007 z rezerwy budżetu państwa na spłatę zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Pismo G. Paulskiej ws. zobowiązań SPZZOZ w likwidacji w Gryfinie.
  4. Pismo wierzyciela SPZZOZ D. Michalskiej, w sprawie wypłaty należności.
  5. Wyrażenie opinii Starostwa Powiatowego w Pyrzycach o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul Kościelnej w Gryfinie.
  6. Wyrażenie opinii przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu pozbawieniu kategorii drogi powiatowej ul Kościelnej w Gryfinie.
  7. Pismo od Burmistrza Gminy Moryń ws. współfinansowania przez Powiat Gryfiński projektu finansowanego ze środków unijnych.
  8. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej (działalność SPZOZ w Gryfinie).
  9. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej (relokacja Starostwa Powiatowego do budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie).
  10. Wnioski Komisji Spraw Społecznych ).
  11. Wnioski Komisji Gospodarki.
  12. Informacja Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

data opublikowania: 2007-09-27 14:37:25
data ostatniej aktualizacji: 2007-09-27 14:37:25

Strona odwiedzona 869 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.