Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

50 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-10-12, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 266/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 5. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie placówki na wydatki bieżące.
 6. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków oraz dofinansowania budżetu placówki ze środków własnych.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych placówki na rok 2007.
 8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków placówki.
 9. Informacja Dyrektora PUP w Gryfinie dot. standaryzacji zatrudnienia w jednostce.
 10. Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o dochodach PFOŚ i GW na 2007 r. - wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
 11. Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Zieloni'95 z Mieszkowic ws. dofinansowania kosztów wynajmu hali sportowej w Mieszkowicach.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia programu Pomocy Społecznej pod nazwą "Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007 - 2012".
 13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. przyjęcia umów użyczenia i zlecenia Stowarzyszeniom: "Dom z Sercem" i "Pod Dębami" realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tj. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju i Dębcach.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa dla terenu usług sportu i rekreacji położonego w obrębie Krzywin.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieszkowice w rejonie wsi Kamionka, Wierzchlas.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru formy przetargu oraz ustalenia stawki czynszu na dzierżawę pomieszczeń biurowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na okres nieprzekraczający trzech lat.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. akceptacji projektu ugody w sprawie odstąpienia przez Powiat od odwołania darowizny działki oznaczonej nr 209/7, położonej w obrębie 2, miasta Trzcińsko Zdrój, w zamian za przekazanie środków finansowych mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg powiatowych pozamiejskich.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. wyboru oferty na konserwację, regenerację podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży w budynkach administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie w związku z wygaśnięciem umowy z dnia 28 września 2006 r.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. wyboru oferty na obsługę serwisowo - konserwacyjną urządzeń wentylacyjnych zainstalowanych w budynku przy ulicy Sprzymierzonych 4, w Gryfinie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - Pana Sławomira Głuszaka do realizacji umowy Nr VI/04/07 z dnia 25.09.2007 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a Powiatem Gryfińskim.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - Pana Sławomira Głuszaka do realizacji umowy Nr VI/03/07 z dnia 25.09.2007 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty a Powiatem Gryfińskim.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu pn: "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych".
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 24. Informacja Głównego Specjalisty ds. Kontroli dot. podjętych działań w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w sposobie wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, na realizację programów profilaktycznych.
 25. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli ws. przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, skierowania wystąpienia pokontrolnego do kierownika jednostki organizacyjnej oraz skierowania zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych ze Świętem Zmarłych.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych ze Świętem Zmarłych.
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Chojna w sprawie przekazania oraz finansowania utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Chojna.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie.
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia stawki za udostępnienie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na potrzeby reklamy, z wyłączeniem pasów drogowych.
 31. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-10-11 14:27:01
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-11 14:27:01

Strona odwiedzona 769 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.