Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

51 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-10-19, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 50/III/2007 z dnia 12 października 2007 r.
 4. Spotkanie z dr med. Panem Andrzejem Szlęzak - Ordynatorem Oddziału Chirurgicznego SPZOZ Szpital Powiatowego w Gryfinie oraz z lek. med. - specjalistą chirurgiem Panem Wojciechem Gula (godz. 1200).
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ws. ustalenia składu komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjlanych Powiatu Gryfińskiego" oraz podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji w/w programu.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru wykonawcy na remont odcinka nawierzchni ulicy Owocowej w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu z przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego w trybie aukcji ustnej na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Mieszkowice w sprawie przebudowy ulic Dworcowej i Odrzańskiej w Mieszkowicach.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. "Realizacja Placu Wolności w Moryniu".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 z podziałem na 6 zadań: zadanie Nr I - gminy: Stare Czarnowo i Gryfino, zadanie Nr II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr III - gmina Chojna, zadanie Nr IV - gmina Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr V - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice, zadanie Nr VI - ulice w Chojnie".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie gmin Stare Czarnowo i Gryfino".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zlecenia wykonania robót dodatkowych dotyczących inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie-I etap".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. wyboru oferty i podpisania umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej wymiany pokrycia dachu oraz docieplenie istniejącej więźby dachowej w budynku Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. wyboru oferty i podpisania umowy na wykonanie ekspertyzy technicznej na okoliczność zalewania przyziemia przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego samochodu ciężarowego - uniwersalnego marki Volkswagen Transporter LT 28 2.5 TDI.
 18. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Pod Dębami" realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Dębcach".
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Dom z Sercem" realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Trzcińsku-Zdroju".
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat - nieruchomości oznaczonych nr działek: 336/5 położonych w obrębie 1 Daleszewo, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na okres 5 lat - nieruchomości oznaczonych nr działki 131/1 położonych w obrębie 2 miasta Trzcińsko Zdrój, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Dębcach.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 maja 2007w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok.
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr III/31/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2007 r.
 29. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 - 2006 r.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-10-18 14:02:44
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-18 14:02:44

Strona odwiedzona 784 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.