Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-11-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 52/III/2007 z dnia 23 października, Nr 53/III/2007 z dnia 30 października, Nr 54/III/2007 z dnia 31 października 2007 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu o współfinansowanie konkursu oraz wniosku P. Tadeusza Wasilewskiego o udzielenie wsparcia finansowego przedsięwzięcia artystycznego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie-I etap".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zlecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych dot. inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie-I etap".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zlecenia wykonania robót remontowych korytarza na I piętrze internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zlecenia wykonania aneksu do projektu budowlanego budynku Nr 2 w SOSW w Chojnie niezbędnego dla dalszej realizacji zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie-I etap".
 9. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. zestawienia przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie na 2008 r.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie realizacji zadania pn.: "Wymiana dachu krytego eternitem - demontaż i utylizacja płyt azbestowych z obiektu DPS w Nowym Czarnowie" ze środków PFOŚiGW w 2007 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu w Gryfinie w sprawie określenia zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, które zlecone będzie od 2008 roku podmiotom uprawnionym oraz wysokości środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania od 2008 roku.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego ws. rozważenia możliwości wypłaty części odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania piwnic w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 dla ANR Jednostki Gospodarczej w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na terenie gmin Stare Czarnowo i Gryfino".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. "Realizacja Placu Wolności w Moryniu".
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-11-07 12:39:47
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-07 12:39:47

Strona odwiedzona 694 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.