Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

57 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-11-19, godz.08:20

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 56/III/2007 z dnia 13 listopada 2007 r.
 4. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia planu wydatków budżetowych na 2007 r.
 5. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach ws. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia w planie wydatków budżetowych na 2007 r.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zwiększenia planu budżetowego z tytułu niedoszacowania budżetu na 2007 r.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju ws. zwiększenia budżetu placówki po stronie dochodów i wydatków.
 8. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. dokonania zmian w planie budżetu jednostki na 2007 r.
 9. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie ws. przyznania nagród dla dyrektorów Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziecka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: "Tworzenie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2012".
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w Uchwale Nr XII/147/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31.10.2007 r.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziały Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ws. zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego lekkiego".
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia Radzie Powiatu oświadczenia lustracyjnego.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. podpisania aneksu do Umowy Nr ZD/19/07 z dnia 22.10.2007 r. na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1375Z Swobnica - granica Powiatu, odcinek: przejście przez m. Dłusko Gryfińskie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami ws. wyboru wykonawcy na roboty drogowe polegające na frezowaniu nawierzchni bitumicznej na odcinku: przejście przez m. Rurka, z transportem materiału do m. Polesiny.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksów do porozumienia oraz do umowy użyczenia zawartych z Gminą Moryń w sprawie realizacji inwestycji pn. "Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu".
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie ws. zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 21. Spotkanie z Radą Pedagogiczną oraz Pracownikami Administracji ZSP w Mieszkowicach (godz. 1400 w budynku ZSP w Mieszkowicach).
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-11-16 14:17:02
data ostatniej aktualizacji: 2007-11-16 14:17:02

Strona odwiedzona 803 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.