Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

2007-12-11, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 59/III/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 r.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zmian w planie wydatków budżetowych jednostki.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ws. zwiększenia budżetu jednostki na 2007 r.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego Uchwałę Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2007 rok.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/442/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 oraz ustalający prawidłową wysokość wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006.
 14. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające plan finansowy na rok 2007 z uwzględnieniem zmian w budżecie SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie, zestawienie dokonanych spłat zobowiązań wg stanu na 30 listopada 2007 r. oraz wykaz zobowiązań do realizacji do dnia 31 grudnia 2007 r. wynikających z podpisanych porozumień.
 15. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektami porozumień w/s spłaty zadłużenia SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec Spółki z o.o. MICRONET z Gdańska oraz wobec Spółki z o.o. HENRY KRUSE z Kobierzyc.
 16. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. pisma adwokata T. Milewskiego reprezentującego M. Wardowską wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyboru wykonawcy na bieżącą konserwację sygnalizacji ulicznych w Gryfinie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r. z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój". (druk nr 15/60).
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie dot. udzielenia dotacji z PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2007 r.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Statutu Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zawierający informacje z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 24. Koncepcja funkcjonowania spółki (omówienie).
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s utworzenia przez Powiat Gryfiński spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2007-12-10 13:40:53
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-10 13:40:53

Strona odwiedzona 721 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.