Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

63 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-01-08, godz.07:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 61/III/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., Nr 62/III/2007 z dnia 02 stycznia 2008 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia rezygnacji Sławomira Terebeckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia rezygnacji Andrzeja Szelążka z funkcji członka Komisji Spraw Społecznych.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia rezygnacji Aleksandra Szoki z funkcji członka Komisji Ochrony Cywilnej, Zagrożeń Nadzwyczajnych i Administracji Zespolonej.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru członka Komisji Rewizyjnej.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2007 r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2007 r.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2008 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści Porozumienia w/s przekazania Gminie Chojna do prowadzenia jako zadania ZSP Nr 1 w Chojnie.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2008 r.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Dworcowa 3 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5 oraz wyrażenia woli likwidacji I Liceum Profilowanego i I Technikum Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, ul. Żółkiewskiego 5.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2008 r.
 18. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego zawierający informację dot. nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w Moryniu przeznaczonej do zbycia.
 19. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Banie 2.
 20. Podjęcie uchwały w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, Gmina Gryfino.
 21. Podjęcie uchwały w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, Gmina Gryfino.
 22. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyłonienia lekarzy opiniujących wnioski osób ubiegających się o skierowanie do Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych w Nowym Czarnowie i Gryfinie.
 23. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. oferty Kancelarii Prawniczej s.c. Skotarczak Dąbrowski ze Szczecina.
 24. Przyjęcie projektu treści aktu założycielskiego Sp. z o.o. pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością").
 25. Podjęcie uchwały w/s udzielenia Dyrektorowi PCPR w Gryfinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS.
 26. Podjęcie uchwały w/s ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert warunków zlecenia realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonego do realizacji od 2008 r. tj. prowadzenie 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
 27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 28. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie n/t planowanych usamodzielnień wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na aneksowanie umowy z Gminą Gryfino na budowę miejsc parkingowych w Gryfinie.
 30. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do Porozumienia w/s remontu chodników na ulicach powiatowych tj.: Kościelnej, 1 Maja oraz T. Kościuszki w Gryfinie.
 31. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec ZUS O/Szczecin oraz wykaz zobowiązań publiczno i cywilnoprawnych SPZZOZ w Likwidacji na dzień 31.12.2007 r.
 32. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przedłużenia terminu trwania umowy RI-07/-7 dot. cz. I inwestycji (budynek nr 6) "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w SOSW w Chojnie - I etap".
 33. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-01-07 13:40:26
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-07 13:40:26

Strona odwiedzona 817 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.