Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-01-16, godz.07:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 63/III/2007 z dnia 08 stycznia 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2008 w podległych i nadzorowanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jednostkach sektora finansów publicznych.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, na lata 2008-2010.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr VIII/90/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.05.2007 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego konsolidacyjnego.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Nr XIV/156/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12. 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerem działki 51, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na wykonanie wycinki drzew rosnących na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 25/5 o powierzchni 0,0686 ha, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Skład Rady Nadzorczej Spółki z o.o. pod firmą "Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".
 11. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. zawartych umów z wierzycielami.
 12. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające wykaz wierzycieli, którzy wyrazili zgodę na podpisanie porozumienia z dłużnikiem na zaproponowanych przez Zarząd Powiatu warunkach oraz przyjęcie projektu porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego "Stanpol".
 13. Zatwierdzenie protokołu z postępowania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w 2008 roku, z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-01-15 14:37:47
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-15 14:37:47

Strona odwiedzona 724 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.