Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

65 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-01-23, godz.07:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 64/III/2008 z dnia 16 stycznia 2008 r.
 4. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z porozumieniami zawartymi z byłymi pracownikami, będącymi wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie.
 5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania za IV kwartał 2007 r. TPD w Szczecinie z wykonania zadania dot. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
 6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r. środków finansowych pochodzących z PFRON.
 7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zlecenia opracowania kosztorysu prac remontowych w internacie ZSP Nr 2 w Chojnie, w celu przystosowania budynku na potrzeby grupy usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonego III przetargu nieograniczonego w trybie aukcji ustnej na sprzedaż majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn.: Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn.: "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2008 r. z podziałem na 2 zadania: zadanie I - gminy: Banie, Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój".
 10. Pismo Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój dot. zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wyrażenia zgody na wykonanie prac polegających na przebudowie pomieszczenia kaplicy w DPS w Moryniu oraz ich współfinansowania przez Powiat Gryfiński.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawki minimalnej dot. wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na potrzeby archiwalne.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s przesunięcia terminu wykonania zamówienia zleconego na podstawie umowy RI-51/2007 z dnia 29.11.2007 r., na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych termomodernizacji przegród zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007.
 15. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wprowadzenia zmian w projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s likwidacji Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowym Czarnowie wchodzącego w skład ZSS w Gryfinie.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-01-22 13:34:28
data ostatniej aktualizacji: 2008-01-22 13:34:28

Strona odwiedzona 732 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.