Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

67 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-02-08, godz.07:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 66/III/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.
 4. Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie wobec Spółki Rüsch Polska z Łodzi.
 5. Projekt porozumienia w/s spłaty zadłużenia przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie wobec SIMENS Sp. z o.o.
 6. Wniosek Skarbnika Powiatu zawierający informacje n/t realizacji planów finansowych Domów Pomocy Społecznej w Dębcach i Trzcińsku - Zdroju w 2007 r. oraz propozycje zmian w planie budżetowym na 2008 r. jak również zmian w harmonogramie przekazywania środków Stowarzyszeniom w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 7. Wniosek Skarbnika Powiatu zawierający informacje n/t realizacji planu finansowego PUP w Gryfinie za 2007 r. oraz wysokości środków planowanych na 2008 r. w aspekcie standaryzacji zatrudnienia.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany obligacji na kredyt długoterminowy.
 9. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2007 roku.
 10. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmian w projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 r.
 11. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dot. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju w dniu 29.11.2007 r.
 12. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania za IV kwartał 2007 r. TPD w Szczecinie z wykonania zadania dot. prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "DIROW" - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 14. Opinia Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia zatrudnienia pracowników obsługi.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia woli przekazania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach, ul. Techników 1 do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze porozumienia.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o rozpatrzenie wniosków Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie o współorganizację (dofinansowanie) cyklicznych przedsięwzięć promujących region Powiatu Gryfińskiego pn. "Włóczykij - 2 Festiwal Miejsc i Podróży"; "Dni Gryfina 2008"; "Sztukowanie - II Zderzenie Sztuk i Kultur".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s umorzenia wierzytelności powstałej w wyniku naliczenia odsetek karnych związanych z nieterminowym wykonaniem zamówienia polegającego na opracowaniu aneksu do dokumentacji kosztorysowo-projektowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie, przez Biuro Architektoniczne K. Krzątała.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s odwołania darowizny działki oznaczonej nr 209/7, położonej w obrębie 2, miasta Trzcińsko-Zdrój.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na dokonanie podziału działki 150/8 w obrębie Mieszkowice 1 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oraz zamiany działki 150/9 (boisko przy ZSP w Mieszkowicach) stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na działki 161 i 1019 w obrębie Mieszkowice 1 stanowiące własność Gminy Mieszkowice.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 22. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s skierowania wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli do kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru firmy geodezyjnej do opracowania wtórnika mapy dla potrzeb projektowych i wykonawczych oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla realizowanych inwestycji drogowych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drodze powiatowej nr 1435Z Goszków - Wierzchlas - Zielin odcinek Goszków - Wierzchlas Gm. Mieszkowice dz. nr 181 i 39 oraz drogi nr 1484Z Kłodowo - Trzcińsko Zdrój - Warnice na odcinku Żelechowo - Grzybno dz. nr 624 i 664.
 24. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin dot. wyrażenia opinii w/s połączenia Gminy Stare Czarnowo z Gminą Miasta Szczecin.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-02-07 14:07:05
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-12 14:32:10

Strona odwiedzona 718 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.