Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-02-25, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 67/III/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. oraz protokołu Nr 68/III/2008 z dnia 21 lutego 2008 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2008 r.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2007 r.
 6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania za 2007 r. Państwa Drabik z wykonania zadnia prowadzenie NRDD "Agatos" w Gardnie.
 7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia protokołów zdawczo-odbiorczych zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego tj. DPS w Dębcach oraz w Trzcińsku-Zdroju.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wprowadzenie zmian do programu naprawczego placówki opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku Zdroju, na lata 2008-2010.
 9. Wniosek Dyrektora DPS w Moryniu w/s dokonania zmian w budżecie placówki.
 10. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z rozliczeniem wykorzystanej dotacji za rok 2007 przyznanej z budżetu powiatu na podstawie uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dn. 29 grudnia 2006 r.
 11. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z wykazem zobowiązań SPZZOZ w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz informacją odnośnie prowadzonej z wierzycielami korespondencji.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Gryfinie w/s uzyskania dotacji na zakup pomocy dydaktycznych.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji propozycji ustalenia komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, określonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie na 2008 r.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach w 2007 r.
 15. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. pisma Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w/s wskazania przedstawicieli Powiatu do udziału w komisji inwentaryzacyjno-likwidacyjnej mającej na celu ocenę przydatności sprzętów znajdujących się na terenie stanowiącym własność "Intermed" Sp. z o.o. z Nowogardu.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę w/s wyrażenia zgody na przekazanie na Rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na Rzecz Gminy Chojna w drodze darowizny nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Kancelarią Radcy Prawnego M. Ludkiewicza o świadczenie usługi prawnej.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-02-22 11:50:19
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-22 11:50:19

Strona odwiedzona 802 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.