Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

70 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-03-07, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 69/III/2008 z dnia 25 lutego 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2008-2010 z podziałem na 4 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino i Stare Czarnowo, zadanie II - gminy: Banie i Widuchowa, zadanie III - gminy: Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie IV - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Trzcińsko Zdrój w/s odtworzenia chodnika w m. Rosnowo.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową w m. Góralice ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy ze Spółką "SALDROG" ze Stargardu Szczecińskiego na wykonanie remontu nawierzchni ul. Owocowej w Chojnie.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zakup przez WZD znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy projektu budowlanego likwidacji kolizji węzła kablowego na projektowanym parkingu przy ul. 9 Maja w Gryfinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru projektanta do opracowania dokumentacji budowlanych dróg powiatowych na odcinkach Wierzchlas-Goszków oraz Żelechowo-Grzybno gm. Mieszkowice dla potrzeb realizowanych inwestycji drogowych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
 11. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z wykazem zobowiązań likwidowanego zakładu na dzień 31 grudnia 2008 r.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na ustalenie zawodów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ustalenia planu naboru na rok szkolny 2008/2009.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia liczby godzin dydaktycznych w arkuszu organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008 tytułem realizacji kursów z przedmiotów zawodowych.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zwiększenia wydatków dla ZSP w Mieszkowicach.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-03-05 13:04:16
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-05 13:04:16

Strona odwiedzona 756 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.