Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

74 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-04-01, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 73/III/2008 z dnia 27 marca 2008 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Gryfinie za 2007 r.
 5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdań rocznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i w Gryfinie.
 6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zapoznania się ze zmianami w planie budżetu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju na 2008 rok.
 7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zapoznania umowy z Gmina Moryń o udzielenie dofinansowania dla WTZ w Goszkowie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008".
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr VI/79/2007 Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja V na lata 2008 - 2013.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Raportu z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska za okres od 01.01.2004 - 31.12.2006 r. oraz "Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu gryfińskiego".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska - wybór firmy na opracowanie "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2011-2014" oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2011-2014".
 14. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s pisma jednego z byłych wierzycieli Zakładu w/s umorzenia rat zadłużenia wobec SPZZOZ w Gryfinie.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia ulicy Słowiańskiej w Gryfinie kategorii drogi powiatowej.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-03-31 11:14:10
data ostatniej aktualizacji: 2008-03-31 11:14:10

Strona odwiedzona 771 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.