Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

76 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-04-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 75/III/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową nr 1471Z przy ul. 1 Maja w Gryfinie, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową nr 1376Z w miejscowości Górnowo gm. Banie, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s powierzenia i sposobu finansowania zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot.:
  • podpisania porozumienia z Gminą Gryfino w/s remontu chodnika i nawierzchni ul. Kościelnej oraz zmiany kategorii dróg publicznych ulic: Kościelnej, Sienkiewicza, Rapackiego, Kościuszki i Pionierów z powiatowych na gminne,
  • podpisania umowy na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej ul. Kościelnej o pow. 1517 m 2 oraz regulacji studni i kratek sieci kanalizacyjnej, studzienek teletechnicznych oraz zaworów wodociągowych i gazowych.
 8. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej w PUP w Gryfinie z dnia 14 marca 2008 r. oraz skierowania wystąpienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli do Dyrektora kontrolowanej jednostki.
 9. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające propozycję wierzyciela Zakładu - Spółki Aesculap Chifa z Nowego Tomyśla dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Spółki.
 10. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierające propozycję Zakładu - Spółki REXOMED ze Szczecina dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Spółki.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s powierzenia stanowiska dyrektora SOSW w Chojnie od 1 września 2008 r.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wystąpienia o nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. zapoznania się z uzupełnionym sprawozdaniem z realizacji współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w części dot. Wydziału.
 15. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-04-15 12:53:53
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-15 12:53:53

Strona odwiedzona 768 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.