Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

77 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-04-24, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 76/III/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r.
 4. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. przyjęcia i podpisania porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Elzam Holding S.A. z Elbląga oraz przedłożenie zestawienia spłat wobec wierzycieli Zakładu z podaniem terminów spłat oraz kwotami wynegocjowanymi od wierzycieli.
 5. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. toku postępowania przeciwko Skarbowi Państwa w/s zapłaty należności Zakładu za 1998 i lata wcześniejsze.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich inwestycji pn.: "Termomodernizacja jednostki powiatowej - ZSP Nr 2 w Chojnie - etap I docieplenie przegród zewnętrznych oraz zatwierdzenia trybu zamówienia, wartości szacunkowej, SIWZ i powołanie komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie w/w robót budowlanych.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zapoznania się z wynikami audytu energetycznego oraz kosztami realizacji inwestycji pn.: "Termomodernizacja jednostki powiatowej - ZSP Nr 2 w Chojnie - docieplenie przegród zewnętrznych, modernizacja instalacji grzewczej".
 8. Informacja Dyrektora SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie dot. podziału zysku wypracowanego przez Zakład w 2007 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w części dot. Wydziału.
 10. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s rozpatrzenia pisma Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie dot. wsparcia finansowego Komendy z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz łodzi.
 11. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych Ośrodka na 2008 r. o kwotę uzyskanych darowizn.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w/s utworzenia dodatkowego paragrafu na wynagrodzenia bezosobowe.
 14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 17. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zadania - utworzenie i działalność WTZ w Goszkowie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia protokołów z prac Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz akceptacja pozytywnie rozpatrzonych ofert na realizację w/w zadań.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie pełnomocnictwa do dokonania końcowego rozliczenia finansowego i podpisania niezbędnych dokumentów rozliczeniowych związanych z projektem nr PL/06/A/Pla/174485 z roku 2006 w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci działającą w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu - "Hotel Europa".
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-04-23 14:57:37
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-24 09:13:07

Strona odwiedzona 723 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.