Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

78 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-04-30, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 77/III/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich inwestycji pn.: "Termomodernizacja jednostki powiatowej - ZSP Nr 2 w Chojnie - etap I docieplenie przegród zewnętrznych oraz zatwierdzenia trybu zamówienia, wartości szacunkowej, SIWZ i powołanie komisji przetargowej do postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie w/w robót budowlanych.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Moryń w/s współpracy i zasad współfinansowania zadania związanego z remontem chodnika w miejscowości Nowe Objezierze gm. Moryń oraz podpisanie zlecenia na dostawę materiałów do remontu w/w chodnika.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do partnerskiego projektu systemowego "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego udzielenia w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wystąpienia o nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora placówki oświatowej Powiatu Gryfińskiego.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie części aktywów rzeczowych będących w dyspozycji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Zespołu ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie części zadań z zakresu organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zwiększenia liczby godzin dydaktycznych w arkuszu organizacji ZSP Nr 2 w Chojnie na rok szkolny 2007/2008.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia pisma Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Gryf" dot. wsparcia finansowego organizowanych Otwartych Mistrzostw Smoczych Łodzi Euroregionu Pomerania.
 13. Wniosek Klubu Olimpijczyka "Krzyś" w/s dofinansowania obchodów jubileuszu 15-lecia imprezy sportowo-kulturalnej pn. "Krzywińska Liga Biegów Przełajowych".
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia rezygnacji i odwołania ze stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Domu Dziecka w Chojnie.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-04-29 13:54:03
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-29 13:54:03

Strona odwiedzona 779 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.