Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

79 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-05-08, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 78/III/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.
 4. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie wraz z odpowiedzią ZUS O/Szczecin na propozycję zawarcia porozumienia w/s spłaty zadłużenia przez SPZZOZ w Likwidacji w Gryfinie wobec Zakładu.
 5. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. przyjęcia i podpisania porozumienia w/s spłaty zadłużenia wobec Banku Millennium S.A. z Warszawy.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki pn.: "Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Gryfinie" oraz podpisanie umowy z Kancelaria Radcy Prawnego M. Ludkiewicza.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe".
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. propozycji firmy INEKO Sp. z o.o. ze Szczecina w/s zawarcia ugody w związku z opóźnieniem wykonania remontu budynku nr 6 SOSW w Chojnie - Dom Dziecka w Chojnie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii n/t pozbawienia kategorii drogi powiatowej, dróg na terenie gmin: Ińsko, Dobrzany i Stara Dąbrowa.
 11. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zapoznania się z informacjami finansowymi z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w styczniu i lutym 2008 r. oraz z zestawieniem zobowiązań na 31 grudnia 2007 r.
 12. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie powiatu na 2008 rok.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przekształcenia Domu Dziecka w Chojnie i Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo -Wychowawczą w Chojnie, ul. Podmurze 4.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-05-07 13:14:36
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-07 13:14:36

Strona odwiedzona 817 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.