Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

81 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-05-29, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 80/III/2008 z dnia 15 maja 2008 r.
 4. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s zapłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Gryfinie kwoty, warunkującej przystąpienie do zawarcia układu ratalnego.
 5. Wniosek Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie w/s zawarcia ugody z Bankiem Millennium następcą prawnym BIG Banku Gdańskiego S.A.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej na roboty remontowe dot. modernizacji instalacji elektrycznych oraz wymiany posadzek w budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej w zakresie nieobjętym projektem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia oferty i podpisania umowy na "Wykonanie kosztorysu elektrycznego wraz ze specyfikacją techniczną na budynek szkoły (nr 3 i 4) w SOSW w Chojnie przy ul. Podmurze 4 z wyłączeniem robót dot. adaptacji poddasza i piwnic".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa materiałów biurowych".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji finansowej z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy Gryfinie na dzień 31 marca 2008 r.
 10. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 11. Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na rok 2008.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 r.
 13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s wprowadzenia do budżetu Powiatu Gryfińskiego środków finansowych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 r.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 16. Wniosek Geodety Powiatowego dot. podpisania porozumienia pomiędzy Związkiem Celowym Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego a Powiatem Gryfińskim w/s dofinansowania projektu pn.: " Informatyzacja zasobów geodezyjno-kartograficznych powiatów należących do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego".
 17. Wniosek Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na dokonanie utylizacji drukarki stanowiącej własność powiatu.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w/s ujęcia w sporządzonym przez Burmistrza Morynia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Starym Objezierzu, Gmina Moryń, zapisów dot. obsługi komunikacyjnej terenu objętego projektem.
 19. Wniosek Dyrektor PCPR w Gryfinie w/s podpisania umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie oraz umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "Promyk" z siedzibą w Miszkowicach - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie, na dofinansowanie 10 % kosztów działania w/w warsztatów.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-05-28 15:03:18
data ostatniej aktualizacji: 2008-05-28 15:03:18

Strona odwiedzona 767 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.