Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-06-04, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 81/III/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - etap-I docieplenie przegród zewnętrznych".
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Termomodernizacja jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie- etap I docieplenie przegród zewnętrznych".
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. - dot. zadania pn.: "Nasza ziemia - nasz dom" realizowanego przez DPS w Nowym Czarnowie.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. - dot. zadania pn.: "Badanie jakości stanu środowiska w otoczeniu szkoły" realizowanego przez ZSP Nr 2 w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. - dot. zadania pn.: "Królestwo zielonej polany" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r. - dot. zadania pn.: "Ekologia blisko nas" realizowanego przez Dom Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian do umowy dotacji Nr 5/OŚ/3052/08 z dnia 25.04.2008 r.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników PUP w Gryfinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego "Kwalifikacje drogą do sukcesu" w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 13. Informacja Skarbnika Powiatu dot. bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia informacji finansowej z działalności SPZOZ Szpital Powiatowy Gryfinie na dzień 31 marca 2008 r.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zajęcia stanowiska w/s wyrażenia zgody na zwiększenie przyznanej dotacji na wykonanie prac polegających na przebudowie pomieszczenia kaplicy w DPS w Moryniu.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gryfińskiego".
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-06-03 11:37:27
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-03 11:37:27

Strona odwiedzona 757 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.