Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

84 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-06-18, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 83/III/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia opinii do ,,Projektu Planu Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. wniosku Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w 2008 r.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia protestu wniesionego przez Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST - BUDOWA, do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno - biurowe.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Domu Dziecka w Chojnie oraz w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla potrzeb Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie przyłączy, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej, celem obsługi budynku zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej nr działki 25/2, obręb Gryfino 4.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. pisma Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informującego o konieczności zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2008 na spłatę zobowiązań po przekazaniu z dniem 1 lipca 2008 r. działalności medycznej Szpitala Powiatowego do NZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
 15. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 16. Wniosek Dyrektora PUP w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2008 r.
 17. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 18. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 19. Wniosek Dyrektora ZSP w Mieszkowicach w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2008 rok.
 22. Omówienie realizacji umów na wykaszanie poboczy na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-06-17 11:52:17
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-17 11:52:17

Strona odwiedzona 661 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.