Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

86 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-06-26, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 83/III/2008 z dnia 12 czerwca, Nr 84/III/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. oraz Nr 85/III/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert i podpisania umowy na "Wykonanie kosztorysu wraz ze specyfikacją techniczną na budynek szkoły (nr 3 i 4) w SOSW w Chojnie z wyłączeniem robót dot. adaptacji pomieszczenia i piwnic.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. opracowania dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń pierwszego piętra internatu ZSP Nr 2 w Chojnie, z przeznaczeniem na pomieszczenia dla grup usamodzielnienia dla wychowanków Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju i na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn. Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do inwestycji pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynki internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie na pomieszczenia administracyjno-biurowe.
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: "Dostawa materiałów biurowych" i wybór oferty.
 9. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zawierający propozycję firmy INEKO Sp. z o.o. dot. zawarcia ugody, na mocy której Powiat Gryfiński uzna konieczność wykonania robót dodatkowych, jako usprawiedliwienie opóźnienia wykonania remontu budynku nr 6 SOSW w Chojnie - Dom Dziecka w Chojnie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Widuchowa w/s współfinansowania remontu drogi Kłodowo-Trzcińsko Zdrój-Warnice na odcinku w m. Żelechowo, metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia oraz ustawienia barier stalowych energochłonnych na drodze powiatowej na odcinku do przejazdu kolejowego w Pacholętach.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Piasek gm. Cedynia.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. 9 Maja w Gryfinie.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umów na adaptację i zakończenie opracowania dokumentacji technicznych na zadania: przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z na odcinku Chełm-Górny-Witnica oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1362Z na odcinku Bartkowo-Gajki II etap.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. "Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych drogowych typ SP-05 o długości 428 m, na drogach powiatowych Powiatu Gryfińskiego".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych drogowych typ SP-05 o długości 428 m, na drogach powiatowych Powiatu Gryfińskiego".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. "Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim".
 17. Wniosek Dyrektor Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 18. Wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie w/s zmiany w planie budżetowym jednostki na 2008 r.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków Starostwa Powiatowe w Gryfinie na 2008 r.
 20. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 21. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s sprawie zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok.
 23. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały Nr 357/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.04.2008 r. w/s harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2008 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przeprowadzenia kontroli okresowej i oceny działalności SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w Likwidacji.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zawarcia umowy zlecenia brokerskiego, której przedmiotem będzie wykonywanie przez zleceniobiorcę obsługi brokerskiej w zakresie interesów ubezpieczeniowych Powiatu Gryfińskiego.
 26. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. pisma Likwidatora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informującego o konieczności zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2008 na spłatę zobowiązań po przekazaniu z dniem 1 lipca 2008 r. działalności medycznej Szpitala Powiatowego do NZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-06-25 12:39:43
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-25 12:39:43

Strona odwiedzona 777 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.