Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-07-16, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 89/III/2008 z dnia 8 lipca 2008.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - zapytanie o cenę,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych".
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sporządzanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja jednostki powiatowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie - etap I docieplenie przegród zewnętrznych".
 7. Pismo Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie dot. wniosków byłych pracownic SPZZOZ w/s umorzenia części długu wobec Powiatu Gryfińskiego.
 8. Informacja Likwidatora SPZZOZ w Gryfinie zawierająca wykaz wierzycieli SPZZOZ w Gryfinie, którzy nie podpisali porozumień w/s spłaty zobowiązań likwidowanego Zakładu.
 9. Wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej przy SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie o przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi w/w Zakładu.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z informacją finansową SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie sporządzoną na dzień 31 maja 2008 r.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 12. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w/s zmian w planie finansowym jednostki na 2008 r.
 13. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie jednego z wychowanków Ośrodka.
 14. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 15. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 16. Wniosek p.o. Dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie w/s zwiększenia transzy środków finansowych dla jednostki przeznaczonych na wydatki w lipcu 2008 r.
 17. Wniosek Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2008 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składnia oświadczeń woli związanych z realizacją projektu "Podążaj za ptakami 2".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu o łącznej powierzchni 9 000 m2 na terenie Powiatu Gryfińskiego".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż barier ochronnych stalowych drogowych typ SP - 05 o długości 428 m, na drogach powiatowych Powiatu Gryfińskiego".
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1409Z w m. Witnica Chojeńska w zakresie ułożenia nawierzchni wiążącej oraz warstwy ścieralnej.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-07-15 14:44:08
data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 14:44:08

Strona odwiedzona 825 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.