Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

2008-08-08, godz.09:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 92/III/2008 z dnia 30 lipca 2008 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania trójstronnej umowy ze Spółką DATOR Development S.A. z Poznania, Zakładem Usług Melioracyjnych z Chojny a Powiatem Gryfińskim na wykonanie robót remontowo - budowlanych na ulicy Ogrodowej w Chojnie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia protokołu z postępowania pn. "Świadczenie usługi polegającej na ścince pobocza wraz z wywozem pozyskanego gruntu - w ramach modernizacji odwodnienia na drogach powiatowych w Powiecie Gryfińskim".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy robót odwadniających drogę powiatową Nr 1357Z w miejscowości Stare Brynki gm. Gryfino i DP Nr 1474Z przy ul. Fabrycznej w Gryfinie na wysokości posesji nr 18, finansowanych ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2008 r. zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/175/2008 z dnia 31.01.2008 r.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odtworzenie chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie na powierzchni 390 m2 w miejscowości Dołgie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. uzupełnienia do wniosku Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju z dnia 26.05.2008 r. znak: DPS/PP/61/08 o przyznanie dotacji ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2008 r.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dot. informacji o rozstrzygnięciu konkursu "AZBEST" - finansowanego ze środków budżetu państwa w Ministerstwie Gospodarki.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2008 r.
 12. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s:
  • wprowadzenia regulaminu rozliczeń środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie,
  • powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie oraz wykonywania kontroli i oceny realizowanych zadań.
 13. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian w budżecie Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2008, których PCPR w Gryfinie jest dysponentem.
 14. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków budżetowych PCPR w Gryfinie na rok 2008.
 15. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków budżetowych PCPR w Gryfinie na rok 2008.
 16. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2008.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.
 18. Pismo Dyrektora ZSP Nr 1 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2008, z przeznaczeniem na pomalowanie zalanej sali lekcyjnej.
 19. Wniosek w/s umorzenia zaległości za pobyt dziecka w DPS w Nowym Czarnowie.
 20. Wniosek Głównego Specjalisty ds. Kontroli w/s skierowania:
  • wystąpienia pokontrolnego do kierownika ZSS w Gryfinie, w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową, w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
  • zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, określonej przepisem art. 11 ust.1 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 21. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru Wykonawcy i podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Chojnie z wydzieleniem części budynku na potrzeby DD w Trzcińsko Zdroju oraz pomieszczeń dla PCPR w Gryfinie.
 22. Wniosek Dyrektora SOSW w Chojnie w/s ustalenia stawki wyżywienia dziennego w SOSW w Chojnie.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozważenia możliwości uczestnictwa w inicjatywie Związku Powiatów Polskich i Wydawnictwa MaxMedia poprzez zaprezentowanie Powiatu Gryfińskiego w specjalnym wydaniu Almanachu pn. "10 lat Polski Powiatowej".
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Regulaminu Konkursu "Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wskazania członków Kapituły przyznającej Statuetkę Bociana w Konkursie "Wyróżnienie Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
 26. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przedstawienia aktualnego stanu środków finansowych przeznaczonych na promocje powiatu (zakup gadżetów i wydanie publikacji) oraz rozważenie możliwości zamówienia nowych materiałów promocyjnych.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie na rok szkolny 2008/2009.
 28. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 29. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na rok szkolny 2008/2009.
 31. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach na rok szkolny 2008/2009.
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie na rok szkolny 2008/2009.
 34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2008-08-07 13:09:45
data ostatniej aktualizacji: 2008-08-07 13:09:45

Strona odwiedzona 706 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.